REGULAMIN

Przestrzeni Musicalu i Muzyki Estradowej

 1. Plan zajęć indywidualnych i grupowych, sale oraz prowadzący, w miarę możliwości podane zostaną na cały rok, nie unikniemy jednak zmian z powodów losowych oraz potrzeb Uczestników warsztatów Przestrzeń Muzyki Rozrywkowej i Jazzu, dlatego przed każdym zjazdem plan zostanie uaktualniony/potwierdzony. 

 1. Na jeden miesiąc nauki w projekcie Przestrzeń Musicalu i Muzyki Estradowej składają się 4 lekcje emisji głosu po 45 minut, 4 lekcje gry na instrumencie lub improwizacji głosowej po 30 min, po dwa spotkania warsztatowe z przedmiotów: aktorstwo, kształcenie słuchu, taniec jazzowy, dwa występy sceniczne oraz dwa razy literatura muzyczna – ta ostatnia w formie przesyłanych materiałów online.

 1. Przestrzeń Musicalu i Muzyki Estradowej prowadzi ciągłą rekrutację, można więc dołączyć z początkiem każdego miesiąca – w miesiącu poprzedzającym dołączenie należy wypełnić formularz, uiścić opłatę wpisową oraz umówić się na specjalne zajęcia indywidualne które wprowadzą w program. Dzięki temu  możliwe jest dołączenie nawet w połowie semestru lub pod koniec roku szkolnego. 

 1. Miesiąc jest płatny z góry w terminie do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. 

 1. Uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa w projekcie Przestrzeń Musicalu i Muzyki Estradowej – edycja 2022/23. 

 1. Na prośbę uczestnika Organizator może w każdym momencie wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w warsztatach Przestrzeń Musicalu i Muzyki Estradowej. 

 1. Jeśli uczestnik wie, że nie będzie uczestniczył w danym zjeździe, lekcje można odbyć za pośrednictwem Internetu (Skype, FaceTime, Messenger, ZOOM), o ile nauczyciel zostanie na czas o tym poinformowany. Możliwe jest też przesunięcie lekcji indywidualnych na inny termin, o ile o konieczności zmiany daty Uczestnik skutecznie poinformuje Organizatora najpóźniej 2 dni przed daną lekcją. W przeciwnym razie lekcja przepada, a Uczestnikowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za nieodbytą lekcję. 

 1. Wypowiedzenie umowy należy zgłosić mailowo z 30-dniowym wyprzedzeniem, uwzględniając okres rozliczeniowy z początkiem każdego miesiąca. Oznacza to, że najdalej 1 lub 2 dnia miesiąca należy wysłać mail z informacją, ze jest to ostatni miesiąc nauki. W każdej chwili można wrócić na zajęcia po mailowym zgłoszeniu woli powrotu. 

 1. Koszty jakie ponosi uczestnik to:

 • wpisowe (do końca września 2022 – 20 zł, od października 2022 do maja 2023 – 300 zł)

 • comiesięczna opłata szkoleniowa 650 zł – można z góry opłacić kilka miesięcy.

 1. Edycja 2022/23 trwa od października 2022 do czerwca 2023. Po wakacjach zapraszamy na kolejną edycję. 

 1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie o czym zostaną poinformowani Uczestnicy Przestrzeni Musicalu i Muzyki Estradowej drogą mailową.